JLagility

Samarbete - Glädje -Fart

Kurser

Aktuella Kurser i Moholm:

- Har du önskemål om någon kurs eller har frågor, hör av dig!
-Går även skriva upp sig som reserv, och får vi fler intresserade startar vi en kurs till!

Samarbeten

Julia Leijon
0761-89 11 37

Moholm 62
54992 MOHOLM
(Ligger på samma väg som Moholms Herrgård, står skyltat utmed vägen)